360° Safetyview

 

Snabbare processor i kontrollboxen möjliggör högre upplösning på kamerorna. Högre upplösning innebär större möjlighet att fokusera på detaljer.

 

Safetyview kalibreras för att fokusera på områden där föraren annars har begränsad eller ingen sikt. Ett safetysystem kalibreras i detalj för varje fordonstyp för att skapa en säkrare framföring av fordonet.

 

Med Safetyviews kontrollbox ges fler visningslägen och triggerstyrningen kan individuellt anpassas så att kameran fokuserar olika beroende på hur fordonet manövreras. Safetyview ger översikt och detaljfokus i samma system. Föraren kan fritt växla mellan Fullvy, delad vy eller singelkamera.

360° Safetyview

360.jpg 

270° Safetyview

270.jpg 

Safetyview - Visningslägen

vyer_1.jpg