Reklamationer

Vid insändning av en produkt som är defekt ska alltid ett reklamationsblad finnas med i paketet.

Reklamationsbladet finner ni här.