LEAVEnLOCK®

LEAVEnLOCK®

Helautomatiskt lås- och upplåsningsystem för ditt fordon - LEAVEnLOCK låter fjärrnyckeln göra jobbet!

LEAVEnLOCK låser/låser upp dörrarna automatiskt när du lämnar/återgår till fordonet. Låsning/öppning sker inom 2-3meter från hytten, även när motorn är igång.
Systemet påverkar inte fordonets original-lås utan
fungerar parallellt med originalsystemet.
Enkelt att montera; levereras komplett till alla
fordonstyper.

 • Förhindra oönskade besök i din hytt när du
  arbetar. Oavsett om motorn är av eller på.

 

 • Bekymmersfritt. Tänk på annat än knappar
  eller nycklar för att låsa eller låsa upp din
  lastbil när du levererar varor, gör korta stopp
  eller hämtar soptunnor.

 

 • Tappat fjärrnyckeln? LEAVEnLOCK kan
  öppnas med personlig kod från utsidan om
  fjärrnycklarna saknas.

Dokumentation

Produktblad

 

 

OK